شرکت ضربان نسل چهار در سال ۱۳۹۴ تاسیس شد تا بر ارائه مرجعی مطمئن جهت تحلیل و فروش کالاهای پزشکی و درمانی تمرکز و فعالیت نماید. ضربانک در راستای افزایش دانش کاربران، سهولت تصمیم گیری، خرید و دسترسی مطالب آموزشی حوزه علوم پزشکی بالاترین کیفیت ایجاد شده است. هر کاربر (دانشجو، استاد) می تواند جزوات و مطالب آموزشی خود را در وبسایت قرار دهد. سایر کاربران می توانند جزوات مورد نیاز خود را جستجو کنند. فایل ها به دو صورت رایگان و غیر رایگان در وبسایت انتشار داده می شوند تا کاربران از آنها استفاده نمایند. برای آشنایی بیشتر با روند کار وبسایت می توانید صفحه قوانین وبسایت را مشاهده نمایید.