download

توضیحات محصول

مراقبت های ویژه

این جزوه مخصوص تمام دانشجویان پیراپزشکی اعم از پرستاری و هوشبری و اتاق عمل و … میباشد. و به صورت بسیار مفید و خلاصه جمع اوری شده است که همچنین رفرنس مناسبی برای رشته ی ارشد مراقبت های ویژه میباشد.

نظری بدهید