1

توضیحات محصول

برای اینکه بتوانیم در مواقع اورژانسی ( که دسترسی به پایگاه های امدادی و اورژانسی _ کلینیکی کمی دشوار است ) تزریق ساده و ایمن را داشته باشیم، دانستن مفاهیم اولیه همراه با روش انجام تزریق برای همه ی افراد واجب و ضروری میباشد .
در این مجموعه شما با نواحی آناتومیکی تزریق ، انواع تزریق ، تجهیزات تزریق و تزریق در بافت های مختلف را یاد خواهید گرفت ولی مسلما میدانیم که انجام تزریق نیازمند مدرک معتبر از مراکز معتبر مثل دانشگاه های علوم پزشکی | پایگاههای هلال احمر | جهاد دانشگاهی و سایر ارگان های مربوطه میباشد و این برنامه فقط یک راهنما در دستان شما خواهد بود.

نظری بدهید